PRIVACYVERKLARING

Jouw privacy is voor watersport-plaza.com van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze nooit gebruiken zonder toestemming. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we in onze webwinkel allemaal doen met jouw persoonlijke informatie.

Mochten er verder nog vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen via watersport-plaza@outlook.com of via het nummer 003211794110

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens om deze goed af te handelen. Het is dan ook toegestaan dat wij jouw persoonsgegevens aan de bezorgdienst geven zodat zij jouw pakketje op de juiste plaats kunnen afleveren. Hiernaast krijgen wij ook informatie over je betaling van je bank of van andere betaalmethodes.

Hiervoor gebruiken wij dan ook je betalingsgegevens, je NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en factuuradres. Wij bewaren deze persoonsgegevens gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst. In het geval dat u een account heeft gecreëerd in onze webshop, gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Dit is verder gespecificeerd onder het kopje 'beveiliging'.

Reclame

Wij verbinden ons ertoe geen reclame te sturen via e-mailadressen. Wij zullen enkel reclame maken via de sociale media die wij in ons bezit hebben. Op onze website zijn social media buttons opgenomen onder 'contact'. Deze buttons leiden je naar onze sociale media kanalen waar de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens vervolgens verzamelen.

Locatiegegevens

Soms is het voor onze webwinkel, namelijk watersport-plaza.com, nodig om te achterhalen op welke plek je je bevindt. Wij vragen dan of we dit mogen weten en alleen als jij toestemming geeft, verkrijgen wij deze informatie.

Hiervoor worden de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer gebruikt. Wij hebben helaas geen controle over wat de makers van deze software met jouw gegevens doen. Het is daarom ook handig om hun privacy verklaringen goed door te nemen.

Advertentie

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij. Wij weten dus ook niet welke advertenties jij leuk vind.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partners die hierboven genoemd worden, geven wij onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens door aan andere bedrijven of instellingen. Behalve wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij een eis van de politie bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons geplaatst onder het kopje 'contact'. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google analytics.

Om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken, maken wij gebruik van Google analytics. Wij hebben dan ook een verwerkersovereenkomst met google gesloten. Hierin wordt gesproken over strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Google heeft dan ook de toestemming de verkregen analytics te gebruiken voor andere Google diensten. De IP-adressen worden niet geanonimiseerd door Google.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van enorm belang. De volgende maatregelen zijn genomen om de privacy van al onze consumenten te garanderen:

  • Gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert;
  • Uw gegevens worden bijgehouden gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst. Hierna worden ze verwijderd. Tenzij u een account heeft aangemaakt op onze webshop. In dat geval worden gegevens voor een langere tijd bijgehouden totdat u beslist om uw account te verwijderen/ deactiveren.

Wijziging in de privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, zijn wij genoodzaakt de privacyverklaring ook aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijziging en verwijderen van je gegevens.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
  • Het laten corrigeren van fouten;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit persoonsgegevens.